ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต
Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง

อีเมล:banpao.sao@hotmail.com , info@banpao-lampang.go.th

หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (ดร.02) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 25 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ตอ.4 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เ 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอา 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอโอนการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.8) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงรายการ เล็กพาณิชยกิจ) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงรายการ เล็กพาณิชยกิจ) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงรายการ เล็กพาณิชยกิจ) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ส 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.5) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.9) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอรับใบแทนในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.6) 30 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
585
เดือนที่แล้ว
3,540
ปีนี้
38,096
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
80,134
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 104 91 585 3,540 38,096 28,672 80,134 44.220.249.141