ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านเป้า


     เมื่อประมาณ 400 ปี ที่ผ่านมาได้มีชาวเชียงแสน 11 ได้อพยพมาปักหลักทำกินตามลุ่มลำน้ำแม่ตุ๋ย ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จำพวกไม้ยางและไม้เป้า ต่อมาได้สร้างอารามขึ้น โดยร่วมกกันอันเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์มาประดิษฐาน 2 องค์ และได้ตั้งชื่อวัดว่า “ วัดบ้านเป้า ” เมื่อต่อมาราษฎรเพิ่มมากขึ้นก็ได้แยกหมู่บ้านออกไปและตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะภูมิประเทศหรือสถานที่สำคัญ โดยมอบให้พระยาสิทธิยศเป็นผู้ปกครองคนแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แยกเขตปกครองเป็นตำบลเป็นหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่า “ ตำบลบ้านเป้า ” กำนันคนแรกคือ นายหมื่น สิงห์ชัย ปัจจุบันมี 12 หมู่บ้าน สำหรับกำนันคนปัจจุบัน คือ นายณัฐวุฒิ   จันทร์ใส

ตำบลบ้านเป้า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีกำนัน ดังนี้

 1. พระยาสิทธิศ                         พ.ศ.2449 - พ.ศ.2458
 2. พระยาไวเมือง                       พ.ศ.2458 - พ.ศ.2472
 3. ขุนเปรมปรีชาราษฎร์              พ.ศ.2472 - พ.ศ.2493
 4. นายหมื่น สิงห์ชัย                   พ.ศ.2493 - พ.ศ.2497
 5. นายอินปั๋น ปวนวันประสม        พ.ศ.2497 - พ.ศ.2514
 6. นายกันทร ทาไชยวงศ์           10 ต.ค.2514 - 20 มี.ค.2528
 7. นายเชาว์ ทาไชยวงศ์             21 มี.ค.2528 - 13 ก.พ.2540
 8. นายบุญเย็น ยอดพิบุตร           5 เม.ย.2540 - 2 ธ.ค.2560
 9. นายนฤทธิ์ สิงห์ไชย               25 ธ.ค.2560 - 17 เม.ย. 65
 10. นายณัฐวุฒิ   จันทร์ใส            1 มิ.ย. 2655 - ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีนายก ดังนี้

 1. นายเชาว์ ทาไชยวงค์             20 พ.ค.2539 - 27 เม.ย.2540
 2. นายบุญเย็น ยอดพิบุตร          28 เม.ย.2540 - 29 เม.ย.2543
 3. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์         20 มิ.ย.2543 - 24 มิ.ย.2545
 4. จ่าสิบเอกศรีวร สิงห์เชื้อ         28 มิ.ย.2545 - 23 ส.ค.2555
 5. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์          7 ต.ค.2555 -  30 ก.ย. 2564
 6. นายบุญเย็น   ยอดพิบุตร        28 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีประธานสภาฯ ดังนี้

 1. นายเสน่ห์ มาลา                20 พ.ค.2539- 12 มี.ค.2540
 2. นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย         13 มี.ค.2540 - 28 เม.ย.2543
 3. จ่าสิบเอกศรีวร สิงห์เชื้อ      20 มิ.ย.2543 - 19 มิ.ย.2545
 4. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์      25 มิ.ย.2545 - 18 ก.ค.2547
 5. นายถวิล ทีปังกร                12 ม.ค.2548 - 30 ก.ค.2549
 6. นายสุพันธ์ นิวัลเปี้ย            11 ส.ค.2549 - 17 ก.ค.2551
 7. นายถวิล ทีปังกร                22 ก.ย.2551 - 23 ส.ค.2555
 8. นายศุภขจร พรมเชื้อ           20 พ.ย.2555 - ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดังนี้

 1. นายพัฒนา ทองหล่อ          16 ก.ย.2539 - 15 พ.ค.2540
 2. นายสุริยา ฝั้นสืบ                16 ก.ค.2540 - 31 ก.ค.2551
 3. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร         1 ส.ค.2551 - 30 เม.ย.2562
 4. นางสาวดวงสมร   ตั้งประเสริฐ  2 พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
585
เดือนที่แล้ว
3,540
ปีนี้
38,096
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
80,134
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 103 91 585 3,540 38,096 28,672 80,134 44.220.249.141