ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

การคมนาคม
     ตำบลบ้านเป้า มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง เกือบทั้งตำบลที่ใช้การได้ดีตลอดปี มีรถโดยสารผ่านตลอดทั้งปี การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1039 (ลำปาง – ห้างฉัตร)

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     - ประปา 1,973 หลังคาเรือน 12 หมู่บ้าน

     - ไฟฟ้า 1,880 หลังคาเรือน 12 หมู่บ้าน

     - ไฟฟ้าสาธารณะ 475 จุด

     - โทรศัพท์ส่วนบุคคล 1,172 หมายเลข

     - โทรศัพท์สาธารณะ 20 ตู้

     - ไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง

     - ถนนคอนกรีต 63 สาย

     - ถนนลาดยาง 11 สาย

     - ถนนลูกรัง 28 สาย

     - สะพานคอนกรีต 15 แห่ง

 

ด้านสาธารณสุข
     - สถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวนเจ้าหน้าที่ 7 คน
     - จำนวนเด็กขาดสารอาหาร 7 คน
     - โรคภัยต่าง ๆ ที่ประชาชนมักจะเป็น เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคความดันโลหิต ไข้หวัด เบาหวาน โรคปอด

 

ด้านแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ
     1. ลำห้วยแม่ไพร
     2. ลำห้วยแม่ก๋ง
     3. ลำน้ำแม่ต๋ำ
     4. ลำน้ำแม่ตุ๋ย
     5. หนองน้ำสาธารณะ 10 แห่ง

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่น่าสนใจ
ตำบลบ้านเป้า มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

     -ข้าวแต๋น
     -ตุ๊กตาขนสัตว์
     -เซรามิค
     -ไม้ดอกไม้ประดับ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ภูมิปัญญา ในพื้นที่ของตำบลบ้านเป้าที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น การทำข้าวแต๋น

 

ศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณี
     ตำบลบ้านเป้า มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ได้แก่ - ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

     - ประเพณีกินข้าวสลากจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น15ค่ำเดือนสิบถึงขึ้น15ค่ำเดือนสิบเอ็ด
     - ประเพณีล่องสะเปา จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี
     - ประเพณีการบวชลูกแก้วและประเพณีการเรียกขวัญ
     - ประเพณีการฟ้อนผี
     - ประเพณีการทอดกฐิน ผ้าป่า
     - ประเพณีถวายเทียนพรรษา

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206