ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 7211 เม.ย. 2566
2ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25658 เม.ย. 2565
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน29 มี.ค. 2565
4การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25649 ธ.ค. 2564
5รายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ ประจำปี 256312 พ.ย. 2563
6รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการเตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน17 ม.ค. 2563
7รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256126 ต.ค. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,126
เดือนที่แล้ว
3,544
ปีนี้
30,258
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
72,296
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 93 112 3,126 3,544 30,258 28,672 72,296 44.201.72.250