ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 - 410 มี.ค. 2565
2คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
3คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดประมาณการรายรับ14 ต.ค. 2564
4 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย14 ต.ค. 2564
5บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : แบ่งตามด้าน14 ต.ค. 2564
6บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : แบ่งตามแผนงาน14 ต.ค. 2564
7บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดหลักการและเหตุผล14 ต.ค. 2564
8รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
9รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
10รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
11รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
13ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256420 เม.ย. 2564
14แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 419 เม.ย. 2564
15ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25627 ก.ย. 2563
16งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 44 ก.ย. 2562
17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256329 ส.ค. 2562
18ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25627 ก.ย. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206