ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 256422 เม.ย. 2565
2ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส อบต.บ้านเป้า ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256422 เม.ย. 2565
3ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส อบต.บ้านเป้า ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256422 เม.ย. 2565
4ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส อบต.บ้านเป้า ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256522 เม.ย. 2565
5รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน19 เม.ย. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ.256510 มี.ค. 2565
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 25621 เม.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206