ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 ต.ค. 2565
2บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5 ต.ค. 2565
3รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 ต.ค. 2565
4ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 ต.ค. 2565
5รายงานประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 ต.ค. 2565
6คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 พ.ย. 2564
7คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
8คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
9 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
10รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
12รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
13รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป17 พ.ย. 2564
14รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
15รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง17 พ.ย. 2564
16ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 พ.ย. 2564
17ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.255317 พ.ย. 2564
18ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.255317 พ.ย. 2564
19ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.255317 พ.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206