ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 เม.ย. 2565
2ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 256426 เม.ย. 2565
3รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.256426 เม.ย. 2565
4รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม5 พ.ค. 2564
5นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์29 เม.ย. 2562
6มาตรการในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ29 เม.ย. 2562
7หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการจัดการ29 เม.ย. 2562
8มาตรการป้องกันการรับสินบน27 เม.ย. 2562
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ27 เม.ย. 2562
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม27 เม.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
377
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
5,271
เดือนที่แล้ว
2,093
ปีนี้
9,725
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
51,763
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 377 446 5,271 2,093 9,725 28,672 51,763 3.239.117.1