ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต

นายศุภขจร พรมเชื้อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 3


นางณัฐชยา มิ่งเชื้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 12


นายนพดล คำลือสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 1


นายมานพ เชื้อสายใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 2


นายอำนวย กาวีปลูก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 4


จ่าสิบเอกจักรกฤษณ์ สุยะใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 5


นายสิงห์คาย สุยะใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 6


นายรังสิต อินต๊ะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 7


นางพยอม วรรณารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 8


นายสมหวัง โกวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเป้า หมู่ที่ 9


นายนิติพัฒน์ โนใจปิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ 10


นางกัลยารัตน์ สุยะใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ 11


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206