ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 30 สิงหาคม 25656องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรม ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีนายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ของ อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมอบรมฯ

31 สิงหาคม 2566

มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย ราย นายอาคม ศรีใจกูล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายอำเภอเมืองลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย ราย นายอาคม ศรีใจกูล บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

18 สิงหาคม 2566

สำรวจการจำหน่ายดอกไม้เพลิงของผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ออกสำรวจการจำหน่ายดอกไม้เพลิงของกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และสร้างความเข้าใจต่อการจำหน่ายดอกไม้เพลิงแก่ผู้ประกอบการทราบ

15 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

วันศกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายวีราภณ คำมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อ.เมืองลำปาง

 

11 สิงหาคม 2566

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย ราย นายอาคม ศรีใจกูล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ปลักองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และหัวหน้าส่วนงานราชการ และนายอำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองลำปาง ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านเป้า มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย รายนายอาคม ศรีใจกูล บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

04 สิงหาคม 2566

สนับสนุนน้ำ สำหรับการอุปโภค แก่คณะนักกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สนับสนุนน้ำ สำหรับการอุปโภค แก่คณะนักกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"ระหว่างวันที่ 21 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

03 สิงหาคม 2566

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดยนายบุญเบ็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ พนักงาน ประชาชน ครูและนักเรียน โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยถวาย ณ วัดแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

27 กรกฎาคม 2566

Big Cleaning Day ณ วันแม่ก๋ง หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วันแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

26 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 11 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ของทุกวันทำการ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่มาสามารถเดินทางเข้ามาชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้

 

24 กรกฎาคม 2566

ซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ณ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ นายสุริยา ทาไสย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานงานกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ในช่วงเวลา 19.00 น. - 20.00 น. ณ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

21 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง กำหนดดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเคชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (การซ่อมแชมฝายชะลอน้ำ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ลำห้วยบริเวณป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

โดยองค์การบริหารส่วนำบลบ้านเป้านำโดย นายวีรภณ คำมี และนายไกลสาศ จันทร์พรมมิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

18 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตพบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม โดยมี นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

10 กรกฎาคม 2566

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งม่านเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบไพร รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกวันอาทิตย์ในทุกสัปดาห์ และได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ นายวีรภณ คำมี และนายไกรลาส จันทร์พรมมิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่อในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

27 มิถุนายน 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 - 14 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 

14 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,126
เดือนที่แล้ว
3,544
ปีนี้
30,258
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
72,296
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 87 112 3,126 3,544 30,258 28,672 72,296 44.201.72.250