ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
โครงการพืชผักสวนครัวหนูทำได้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการพืชผักสวนครัวหนูทำได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนสำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน ให้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจถึงกระบวนการปลูก และการดูแล

14 ธันวาคม 2565

กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

วันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ โดยพานักเรียนเยี่ยมชม ศาสนสถาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 , สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า

31 ตุลาคม 2565

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์การเริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม 

31 พฤษภาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
382
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
5,271
เดือนที่แล้ว
2,093
ปีนี้
9,725
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
51,763
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 382 446 5,271 2,093 9,725 28,672 51,763 3.239.117.1