ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
26 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
25 ตุลาคม 2566

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
28 มีนาคม 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านทุ่งม่านเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

1.โครงการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน จำนวน 14,350.-บาท

2.โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 10,450.-บาท

3.โครงการกิน กอด เล่น นอน เฝ้าดูฟัน จำนวน 14,600.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสบไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

1.โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2566 จำนวน 12,300.-บาท

2.โครงการมหกรรมรักษ์สุขภาพประชาชนตำบลบ้านเป้าเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรือรัง ปี 2566 จำนวน 24,150.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

1.โครงการป้องกันโรคระบาดในเด็กปฐมวัย จำนวน 11,450.-บาท

2.โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน จำนวน 7,340.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแค่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการบ้านแค่ร่วม ห่วงใยสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18,050.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งม่านเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2566 จำนวน 23,300.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแม่ก๋ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการบ้านแม่ก๋งพร้อมใจ ห่างไกลความดัน มุ่งมั่น ลด ลด เลิก เสี่ยง จำนวน 20,500.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการชุมชนบ้านเป้า ไม่เป็นเป้าโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จำนวน 12,875.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการชุมชนบ้านใหม่ใส่ใจ ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จำนวน 10,100.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านทุ่งม่านใต้-บ่อหิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการบ้านทุ่งม่านใต้-บ่อหิน ร่วมใจ God bye NCD จำนวน 12,875.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองร่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการบ้านหนองร่องสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข ปลอดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จำนวน 12,875.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหัวทุ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการชุมชนบ้านหัวทุ่งปลอดภัย โรคมะเร็งช่องปาก รู้ทันรักษาได้ จำนวน 10,400.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งอนุมติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสบไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

โครงการชุมชนบ้านสบไพร ฮ่วมใจ ต้านภัยโรคเรื้อรัง จำนวน 10,100.-บาท

23 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
585
เดือนที่แล้ว
3,540
ปีนี้
38,096
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
80,134
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 103 91 585 3,540 38,096 28,672 80,134 44.220.249.141