ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ อบต.บ้านเป้า ครั้งที่ 5/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ อบต.บ้านเป้า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ อบต.บ้านเป้า โดยมีนายบุญเย็น ยอกพิบุตร ประธานองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ อบต.บ้านเป้า เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

23 สิงหาคม 2565

แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
21 มิถุนายน 2565

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คาแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการให้คาแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation
ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือระหว่างรอครบกาหนด 14 วัน
หรือหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกาหนด

27 กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คาแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการให้คาแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation
ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือระหว่างรอครบกาหนด 14 วัน
หรือหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกาหนด

27 กรกฎาคม 2564

คู่มือการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

คู่มือการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม
และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

27 กรกฎาคม 2564

วิธีดำเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ช่วงสถานการณ์ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
13 พฤษภาคม 2564

แจ้งชะลอการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
13 พฤษภาคม 2564

แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
03 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206