ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านเป้า ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมี นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

23 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุการฝึกอบรมอาชีพการทำโคมล้านนา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านเป้า ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุการฝึกอบรมอาชีพการทำโคมล้านนา โดยมี นายบุญเย็น ยอดพิบุตร นายก อบต.บ้านเป้า เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและชุดความรู้ที่มุ่งสู่สภาวการณ์สูงวัยอย่างมีพลัง",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและชุดความรู้ที่มุ่งสู่สภาวการณ์สูงวัยอย่างมีพลัง" ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

11 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศุกยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

การประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศุกยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

09 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในช่วงโควิดในผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในช่วงโควิดในผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สนับสนุนโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

03 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

08 เมษายน 2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

23 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
585
เดือนที่แล้ว
3,540
ปีนี้
38,096
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
80,134
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 105 91 585 3,540 38,096 28,672 80,134 44.220.249.141