ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกิ่งกาญจน์ ตาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวศมจรีย์ เพชรพลอย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางชานิสร สิทธิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกุลปวีร์ ติดไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพนิดา จันทร์อินตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางวีรรัตน์ จิตรธนสุริยะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเบญจมาศ อินบุตร
จ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐกานต์ เบญจรักษ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ


นางสาวพรทิพย์ ติ๊บดวงคำ
จ้างเหมาเพื่อปฎิบัติงานสำรวจข้อมูล
พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นายกฤษฎาการ ใจศิล
จ้างเหมาเพื่อปฎิบัติงานสำรวจข้อมูล
พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206