ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
29 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ ????
11 พฤศจิกายน 2564

การแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้านของท่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านเองว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งปิดประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนฯ
- หากรายชื่อตกหล่นหรือมีรายชื่อเกินเข้ามาในทะเบียนบ้านของท่าน สามารถแจ้งเพิ่ม - ถอนชื่อ ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านภายในวันที่ 17 พ.ย.64 นี้
11 พฤศจิกายน 2564

คำแนะนำในการกรอกแบบพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
09 พฤศจิกายน 2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมชิกสภา อบต. และ นายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
09 พฤศจิกายน 2564

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
09 พฤศจิกายน 2564

แบบการยื่นขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตัั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมััครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (ผ.ถ.4/4)และ (ผ.ถ.4/5),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตััง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  (ส.ถ.4/4)และ (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
22 ตุลาคม 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206