ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
23 พฤษภาคม 2565

การสำรวจที่ดินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างและการสำรวจป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
23 พฤษภาคม 2565

ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 พฤษภาคม 2565

แจ้งประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพท้นที่จังหวัดลำปาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง

เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

07 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขประกาศราคาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยใช้ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 ฉบับนี้แทน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
24 มกราคม 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด,ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
28 ธันวาคม 2564

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
28 ธันวาคม 2564

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

กา่รจัดเ้ก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 กันยายน 2564

การจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
10 กันยายน 2564

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 กันยายน 2564

การสำรวจที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เข,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 กันยายน 2564

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 กันยายน 2564

จดหมายข่าวกองคลัง อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
24 สิงหาคม 2564

"เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของที่ดินและผู้ครอบครองที่ดิน ควรทราบ",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
20 สิงหาคม 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206