ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและชุดความรู้ที่มุ่งสู่สภาวการณ์สูงวัยอย่างมีพลัง",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและชุดความรู้ที่มุ่งสู่สภาวการณ์สูงวัยอย่างมีพลัง" ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

11 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศุกยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

การประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศุกยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

09 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในช่วงโควิดในผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในช่วงโควิดในผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สนับสนุนโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

03 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

08 เมษายน 2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสิทธิของผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

23 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
1,209
เดือนที่แล้ว
2,323
ปีนี้
15,798
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
29,164
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 151 1,209 2,323 15,798 13,366 29,164 44.197.230.180