ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ บ้านแม่ก๋ง ม.310 ส.ค. 2565
2แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 39 ส.ค. 2565
3แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 119 ส.ค. 2565
4ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 39 ส.ค. 2565
5ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน บ้านเป้า หมู่ 59 ส.ค. 2565
6ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านหัวทุ่ง หมู่ 99 ส.ค. 2565
7ประกาศราคากลางถนน คสล. บ้านสบไพร ม.109 ส.ค. 2565
8ประกาศราคากลางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 29 ส.ค. 2565
9ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ27 ก.ค. 2565
10ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 322 ก.ค. 2565
11แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 322 ก.ค. 2565
12ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองร่อง หมูที่ 821 ก.ค. 2565
13ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 821 ก.ค. 2565
14ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหน่องร่อง หมู่ที่ 82 มิ.ย. 2565
15ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหน่องร่อง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีปรปะกวดราคาจ้างอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)2 มิ.ย. 2565
16ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565)29 เม.ย. 2565
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. 063-023 บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อบต.บ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มี.ค. 2565
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หริือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มี.ค. 2565
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสานบ้านแค่ หมู่ที่ 1 21 มี.ค. 2565
20ข้อมูลราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง14 มี.ค. 2565

123  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,058
เดือนที่แล้ว
2,323
ปีนี้
15,647
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
29,013
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 151 85 1,058 2,323 15,647 13,366 29,013 44.197.230.180