ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
ลำดับรายการวันที่
1คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
2คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดประมาณการรายรับ14 ต.ค. 2564
3 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย14 ต.ค. 2564
4บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : แบ่งตามด้าน14 ต.ค. 2564
5บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : แบ่งตามแผนงาน14 ต.ค. 2564
6บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : รายละเอียดหลักการและเหตุผล14 ต.ค. 2564
7รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
8รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
9รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
10รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
12ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256420 เม.ย. 2564
13แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - 419 เม.ย. 2564
14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25627 ก.ย. 2563
15งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 44 ก.ย. 2562
16ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256329 ส.ค. 2562
17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25627 ก.ย. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
1,938
เดือนที่แล้ว
1,699
ปีนี้
11,644
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,644
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 113 167 1,938 1,699 11,644 0 11,644 54.158.251.104