ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ
นางสุปรียา พันธ์ปวน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางหนึ่งหทัย ยะเรืองระวี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


น.ส.ศมจรีย์ เพชรพลอย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวกรกต สุนินตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวกุลปวีร์ ติดไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


น.ส.พนิดา จันทร์อินตา
ผ.ช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเบญจมาศ อินบุตร
จ้างเหมาธุรการ กองคลัง


นายกฤษฎาการ ใจศิล
จ้างเหมาเพื่อปฎิบัติงานสำรวจข้อมูล
พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวพรทิพย์ ติ๊บดวงคำ
จ้างเหมาเพื่อปฎิบัติงานสำรวจข้อมูล
พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
1,938
เดือนที่แล้ว
1,699
ปีนี้
11,644
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,644
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 111 167 1,938 1,699 11,644 0 11,644 54.158.251.104