ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


4
ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

กรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดการประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งคลิปวิดีโอการออกกำลังกายประกอบเพลงที่กำหนด กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 และ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 

30 มิถุนายน 2564

เลื่อนวันประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็บข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
30 เมษายน 2564

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
16 เมษายน 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 เมษายน 2564

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
31 มีนาคม 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสื่อสัญลักษณ์ต่อต้านการคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
29 มีนาคม 2564

คุณหลวงชวนโหวต ! ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
27 มีนาคม 2564

แผ่นพับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
27 มีนาคม 2564

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อบต.บ้านเป้า
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่นตำบลบ้านเป้า สามารถเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ในช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/772kw3 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้

27 มีนาคม 2564

เจ้าของที่ดินท่านใดได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน สามารถติดต่ออบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

เจ้าของที่ดินท่านใดได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน เช่น การโอนมรดก แบ่งแปลงที่ดิน ซื้อขายที่ดิน ทำให้ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ ท่านสามารถนำสำเนาเอกสารแสดงข้อมูลที่ดินของท่าน ติดต่อกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดิน หรือส่งข้อมูลมาทาง E mail : banpaolampang10@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ส่งที่อยู่ อบต.บ้านเป้า ม.10 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร 054 - 360664 พร้อมแจ้งเบอร์โทรและที่อยู่ที่ติดต่อกลับครับ

26 มีนาคม 2564

การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6-7)และการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
01 มกราคม 2564

รายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
15 ธันวาคม 2563

บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 10  (148 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
267
เดือนที่แล้ว
2,422
ปีนี้
19,724
ปีที่แล้ว
13,366
ทั้งหมด
33,090
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 189 267 2,422 19,724 13,366 33,090 3.235.65.220