ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

ตำบลบ้านเป้า มีวัดทางพระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน โดยวัดมีชื่อเสียงโด่งดังจากพระครูบานันตา หรือ “ครูบาเจ้า นันตา นันโท”เป็นพระเถราจารย์ยุคเก่าแห่งดินแดนภาคเหนือร่วมยุคสมัยกับครูบาเจ้า ศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ซึ่งคนล้านนาให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก ครูบาเจ้า นันตา ท่านเป็นตำนานผู้สร้างเครื่องรางของขลังที่เรียกกันว่า “พระราหูแกะกะลาตาเดียว” คนโบราณ มีความเชื่อว่า เป็นวัตถุที่มีอำนาจอาถรรพ์ นำโชค ป้องภัย ป้องกันเสนียดจัญไร และคุณไสยต่างๆ ได้ จากชื่อเสียง ความขลัง และความศรัทธาของผู้คนจึงทำให้เครื่องรางเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมเครื่องรางล้านนาอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงมีนักท่องเที่ยวและนักสะสมผู้คลั่งไคล้ในเครื่องรางของขลังได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่วัดอยู่บ่อยครั้ง นอกจากมาเที่ยวชมวัด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ วิถีชีวิต บ้านเรือน และสภาพแวดล้อมแบบชาวล้านนา หลายพื้นที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเก่าแก่ที่เริ่มเลือนหายไปตามยุคสมัยของการพัฒนา

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

https://www.navanurak.in.th/banpao/site/theme/view_route.php?id=1

16 มิถุนายน 2566

บ้านสวนลุงนวล เกษตรอินทรีย์  ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

บ้านทุ่งม่านเหนือมีโครงการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ต่ออาชีพเกษตรกร โดยโครงการมีการส่งเสริมให้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักที่ปลูก เช่น น้ำพริกลาบ น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรกหมู เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยในปี 2563 ได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์กับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย หรือที่เรียกว่า PGS ซึ่งเป็นการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ทั้งยังมีการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยจุลินทรีย์ขึ้นมาใช้เอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และช่วยรักษาสภาพดิน ปรับสภาพดิน และบำรุงดินไปในตัวด้วย ปัจจุบันทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปและพืชผักผลไม้สดได้วางจัดจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรลำปาง ออกบูธตามงานต่างๆ และทางออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊ก TMN.Farmer’s Group พูดได้เลยว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของบ้านทุ่งม่านเหนือปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภค ตัวเกษตรกรเอง และสิ่งแวดล้อม และยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนืออีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

https://www.navanurak.in.th/banpao/site/theme/view_route.php?id=1

16 มิถุนายน 2566

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านทุ่งม่านเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ชาวบ้านทุ่งม่านเหนือรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าชุมชน "ข้าวแต๋นน้ำแตงโม" ภายหลังกลายเป็นสินค้าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สร้างชื่อให้แก่จังหวัดลำปาง กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม เป็นการรวมกลุ่มทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม โดยมีกลุ่มของหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม และมีกลุ่มย่อยในหมู่บ้านอีกประมาณ 20 กลุ่ม ซึ่งนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาเป็นรูปแบบทันสมัย คือ สมัยก่อนชาวบ้านจะนำข้าวที่เหลือจากการกินมาตากแห้งเพื่อเก็บไว้กินในวันต่อไป ปัจจุบันนำมาแต่งหน้าด้วยน้ำตาลอ้อยและโรยงา หรือทำเป็นหน้าธัญญาพืช หน้าหมูหยอง ฯลฯ เป็นกลุ่มอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่หมู่บ้านไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500,000 บาท ปัจจุบันบ้านทุ่งม่านเหนือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นหมู่บ้านที่ผลิตข้าวแต๋นที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดลำปาง

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

https://www.navanurak.in.th/banpao/site/theme/view_route.php?id=1

http://www.thung-man-nuea.com/

 

16 มิถุนายน 2566

พระธาตุม่อนกันวีศรีภาวนาสถาน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th

 

ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขา ในเขตบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เชิงเขามีลักษณะคล้ายด้ามของพัดโดยทิศเหนือมีลักษณะคล้ายใบของพัด ทิศใต้มีลักษณะคล้ายด้ามของพัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ม่อนกันวี”
ปี 2462 โดยการนำของครูบาทันตา นันโท แห่งวัดทุ่งม่านใต้ ได้อาราธนานิมนต์ตนบุญแห่งล้านนา คือ ครูบาศีลธรรมหรือครูบาศรีวิชัย มาบรรจุพระธาตุม่อนกันวี โดย ครูบานันตา นันโท
ปี2531 เดือนกุมภาพันธ์ โดยการนำของพระสมเกียรติ ชุตินธโร ประธานฝ่ายสงฆ์ พ่อผู้ใหญ่คำอ้าย สิงห์เชื้อ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ พ่อหนาน คำน้อย เชื้อสายใจ คณะศรัทธาบ้านทุ่งม่านเหนือ รวมถึง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุครั้งใหญ่ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์องค์พระธาตุได้พังทลายลงเนื่องจากการวางรากฐานไม่มั่นคงแข็งแรง
ปี 2534 วันที่ 21 กรกฎาคม ได้ทำการฉลองยกฉัตรพระธาตุม่อนกันวี โดยพันโทจักรี ตันติพงศ์เป็นประธานในพิธี

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thung-man-nuea.com/

16 มิถุนายน 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)