ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริต


1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
31 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
18 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
11 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
09 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
09 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารีบการสัมภาษณืรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
29 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
14 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
06 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
18 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpao-lampang.go.th
01 มิถุนายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206