ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร (Fax) 054-360664   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


เลือกตั้ง

ข้อบัญญัติ

ควบคุมภายใน

เจตจำนง

ราชสีห์คำราม

กฎหมาย

คู่มือประชาชน

คู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการ

ข้อมูลกลาง

Ebook

ห้องสมุด

ูสถิติการให้บริการ การป้องกันการทุจริตข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564)29 ตุลาคม 2564
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี03 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)21 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)19 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ๖๓-๐๐๘ สายเชื่อมบ้านใหม่-บ้านแค่-บ้านทุ่งม่านเหนือ-บ้านแม่ก๋ง-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตำบลบ้านเป้า จำนวน 3ช่วง ๒๙,๙๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)17 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)12 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)11 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)01 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)24 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋งตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256202 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 122 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)20 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา13 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา12 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและสิ่งกีดขวาง บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง05 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๓-๐๐๘ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒28 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านแค่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)07 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๖๓-๐๐๗ และ ลป.ถ.๖๓-๐๑๐ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑30 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)27 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัยปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)10 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปา หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-Bidding)05 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมประปาหมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-Bidding)28 กุมภาพันธ์ 2562
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง05 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง05 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังและรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป้า05 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค่ คำบลบ้านเป้า18 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง03 มีนาคม 2563
ข้อมูลราคากลาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง26 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256305 กุมภาพันธ์ 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,361
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
28,672
ทั้งหมด
44,470
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 23 71 71 2,361 2,432 28,672 44,470 18.232.31.206