วันอาทิตย์ ที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:01

กิจกรรมการฉีดพ่นยากันยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

2020-07-29 15:55:35 อ่าน 42 ครั้ง

องค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และอาสาสมัครภายในชุมชน ฉีดพ่นยากันยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 613 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps