วันพฤหัส ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:46

เชิญชวนร่วมถวายเทียนทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุม อบต. บ้านเป้า

2019-07-01 22:02:20 อ่าน 112 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมถวายเทียนทำบุญตักบาตร และลด ละ เลิกอบายมุข เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขอเชิญชวนประชาชน คณะครูและนักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องประชุม อบต. บ้านเป้า (หลังเก่า) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประดับตกแต่งเทียนพรรษา ร่วมกับผู้บริหา, สมาชิกสภา, ข้าราชการส่วนตำบล และคณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยทาน ณ วัดทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และเชิญชวนเข้าร่วมการรณรงค์งดเว้นเรื่องอบายมุข อาทิ การงดเหล้าเข้าพรรษา การงดการพนันในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน

กิจกรรม : ทดสอบ

เริ่ม 2 ก.ค. 2562 12:00:00
สิ้นสุด 3 ก.ค. 2562 12:00:00


กิจกรรม : ออกตรวจงาน บ้านเป้า

เริ่ม 12 มิ.ย. 2562 13:00:00
สิ้นสุด 13 มิ.ย. 2562 16:30:00


ดูกิจกรรมทั้งหมด เครือข่ายสังคม Social Media
กองทุนสปสช. อบต.บ้านเป้า

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเป้า
(2019-06-20 00:05:19) อ่าน 132 ตอบ 2


แผนที่ Google Maps