Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาศักยภาพ การนวดไทยแผนโบราณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4
  วันที่  20/05/2559
 
 


รายละเอียด
    
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า ได้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาอาชีพของตนเอง เนื่องจากมีผู้ประกอบอาชีพรับจ้างนวดในหมู่บ้านจำนวน 5 คน ทำให้มีผู้สนใจที่จะศึกษา อีกทั้งจังหวัดลำปางยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก และการนวดแผนไทย และการนวดแผนโบราณ กำลังเป็นที่นิยม จึงเกิดเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาศักยภาพ การนวดไทยแผนโบราณขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน.ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

ศูนย์การนวดไทยแผนโบราณ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสาย 1157 ท่าล้อ - ห้วยเป้ง จากแยกห้วยเป้งประมาณ 4.5 กิโลเมตร เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com