Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรายละเอียด
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้จังหวัดขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกให้ครบทุกแห่ง ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา ทำความดี โดยการลดขยะถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ทรงรับการบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครบทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com