Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมผู้สูงอายุและทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555   
มอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ "ไทยเบฟ... รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2555" ปีที่ 13
   
โครงการจัดงานประเพณีสลากภัตรตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2555   
โครงการ บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา   
โครงการออกกำลังกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพ และต้านภัยยาเสพติด   
เปิดป้ายอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2555   
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2555   
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2555
   
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ   
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลบ้านเป้า   
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตำบลบ้านเป้า   
งานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าว จังหวัดลำปาง   
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554   
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/16 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com