Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2555   
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2555
   
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ   
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลบ้านเป้า   
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตำบลบ้านเป้า   
งานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าว จังหวัดลำปาง   
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554   
การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของราษฎร์ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 เพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย   
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
พิธีวางศิลาฤกธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผล 300 ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนตำบลบ้านเป้าป้องกันเอดส์   
โครงการทัวร์สัญจรเพื่อสุขภาพ 3อ. ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554   
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ตำบลบ้านเป้า
   
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/17 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com