Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของราษฎร์ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 เพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย   
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
พิธีวางศิลาฤกธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผล 300 ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนตำบลบ้านเป้าป้องกันเอดส์   
โครงการทัวร์สัญจรเพื่อสุขภาพ 3อ. ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554   
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ตำบลบ้านเป้า
   
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น    
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554   
การทำ Re-x-ray ยาเสพติด   
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบล   
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือท้องที่ ตำบลบ้านเป้า   
ประชาคมแผนระดับตำบล   
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/16 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com