Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น    
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554   
การทำ Re-x-ray ยาเสพติด   
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบล   
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือท้องที่ ตำบลบ้านเป้า   
ประชาคมแผนระดับตำบล   
โครงการครอบครัวร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ   
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2554   
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554   
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรระดับตำบล หน่วยเลือกตั้ง ตำบลบ้านเป้า   
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด   
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2554   
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2554   
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/17 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com