Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน    
ชกมวยการกุศล "ศึกวันร่วมใจชาวตำบลบ้านเป้า"    
โครงการ กฟภ. ประชาร่วมใจลดไฟดับปี 2553   
ไหว้สาป๋ารมีครูบาเจ้านันตา นันโท วัดทุ่งม่านใต้ วันที่ 10 - 16 กันยายน พ.ศ.2553   
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2553   
สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งสำหรับ 300 ชุมชน    
แจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ   
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ   
โครงการบูรณาการและประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้ปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง   
โครงการฝึกอบรมทักษะการพูดต่อที่ชุมชน   
พ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า   
การร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการซ่อมสร้าง CS ลำปาง.6010 บ.แม่เฟือง - บ.สบไพร   
ปลูกหญ้าแฝก   
จัดทำแผนทรัพยากรดิน   
[หน้าก่อน = 12]
กำลังแสดงหน้าที่ 13/16 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com