Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าส่งมอบหีบประชาคมยาเสพติดให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า   
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2552   
โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ 11 สิงหาคม 2552   
สอบภาคปฏิบัติพนักงานจ้าง ปี 2552   
ตำบลบ้านเป้าร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก ปี 2552   
ฝึกอบรมเกษตรกร เครือข่าย (ระดับอำเภอ)   
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานีอนามัยและตัวแทนอสม. แต่ละหมู่บ้าน   
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่เมือง 2552   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า   
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552   
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย อบต.บ้านเป้า   
อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ออกหน่วยรับบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ   
งานกีฬาตำบลบ้านเป้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2552   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้รับมอบธงกิจกรรม 116 วัน จากวันแม่ ถึง วันพ่อ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม    
[หน้าก่อน = 15]
กำลังแสดงหน้าที่ 16/17 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com