Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการสลากภัตรตำบลบ้านเป้าประจำปี 2560   
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน   
โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ อบต. บ้านเป้า สนับสนุนโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัด โครงการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมสารป้องกันยุงวางไข่ (ผลิตปุนแดงป้องกันลูกน้ำุยุงลาย)ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องถวายพรรราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลเป้าจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560   
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนฝึกอบรมทำขนมไทย ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่้วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางและโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบลบ้านเป้า กิจกรรม ฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาัพันธ์ พ.ศ. 2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/16 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com