Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
เพิ่มเติ่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2561   
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้าประจำปี 2561   
เพิ่มเต็ม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561   
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561   
โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการจัดงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก   
โครงการสลากภัตรตำบลบ้านเป้าประจำปี 2560   
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน   
โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ อบต. บ้านเป้า สนับสนุนโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง และโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัด โครงการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมสารป้องกันยุงวางไข่ (ผลิตปุนแดงป้องกันลูกน้ำุยุงลาย)ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องถวายพรรราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลเป้าจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560   
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/17 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com