Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ พ.ศ. 2560และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ารวมเดินขบวนโครงการจัดงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าพิธีบำเพ็ญพระกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านแค่ หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบลบ้านเป้า กิจกรรม ฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันพุธ ที่ 21 ก.พ. 59 ห้องประชุม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเป้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (ครู D.A.R.E.)   
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ้เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที 9 มิถุนายน และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชลพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559    
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมศาสนาพิธีเบื้องต้น พิธีกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับประชาชน   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ รร.แม่ก๋งวิทยาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า (ขบวนแห่เทียน)   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ รร.แม่ก๋งวิทยาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า (พิธีหล่อเทียน)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2559โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (ศึกษาดูงาน)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2559โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อบรม)   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักคิ์ รักพื้นที่สีเขียว วันที่ 9 มิถุนายน 2559กิจกรรม รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/16 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com