Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนฝึกอบรมทำขนมไทย ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่้วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางและโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบลบ้านเป้า กิจกรรม ฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาัพันธ์ พ.ศ. 2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ พ.ศ. 2560และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ารวมเดินขบวนโครงการจัดงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าพิธีบำเพ็ญพระกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านแค่ หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบลบ้านเป้า กิจกรรม ฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันพุธ ที่ 21 ก.พ. 59 ห้องประชุม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเป้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (ครู D.A.R.E.)   
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ้เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที 9 มิถุนายน และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชลพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559    
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/17 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com