Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

ราชรัฐประสานใจ พัฒนาชาติไทย เทิดไท้องค์ราชัน กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนฝึกอบรมการประดิษฐดอกไม้ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 25559   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า โดยจัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสามปี อบต . บ้านเป้า (พ.ศ.2560-2562)   
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (เต้นแอโรบิค ทีมเต้นแอโรบิค ตำบลบ้านเป้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ เทศบาลเมืองพิชัย   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2558และงานปั่นเพื่อพ่อจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดินขบวนงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก ในวันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้า ร่วมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เริ่มลงทะเบียน เวลา 06.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
ขอเชิญ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
(ต่อ) นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมหลักสูตร การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ตำบลเครือข่ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. 2558 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน   
นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมหลักสูตร การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ตำบลเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. 2558 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน    
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า    
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตำบลบ้านเป้า และสำนักงานยุติธรรม จังหวัดลำปาง   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/16 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com