Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมศาสนาพิธีเบื้องต้น พิธีกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับประชาชน   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ รร.แม่ก๋งวิทยาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า (ขบวนแห่เทียน)   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ รร.แม่ก๋งวิทยาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า (พิธีหล่อเทียน)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2559โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (ศึกษาดูงาน)   
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2559โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อบรม)   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักคิ์ รักพื้นที่สีเขียว วันที่ 9 มิถุนายน 2559กิจกรรม รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้   
ราชรัฐประสานใจ พัฒนาชาติไทย เทิดไท้องค์ราชัน กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนฝึกอบรมการประดิษฐดอกไม้ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 25559   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า โดยจัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสามปี อบต . บ้านเป้า (พ.ศ.2560-2562)   
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (เต้นแอโรบิค ทีมเต้นแอโรบิค ตำบลบ้านเป้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมแข่งขันการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ เทศบาลเมืองพิชัย   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2558และงานปั่นเพื่อพ่อจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2558   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/17 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com