Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2558ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านในการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E.) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และศูนย์เรียนรวมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 กิจกรรมฝึกอาชีพ การเย็บกระทงด้วยใบตองและบายศรีในงานมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558 (ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด นครปฐม)   
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558    
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แ้ก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและนายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผุ้เข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่แ่ก่สตรีและครอบครัว จำนวน 30 คน   
เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน ฝึกอบรมการทำขนมไทย ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดย นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และมีพิธีมอบแวนตาตามโครงการตรวจคัดกรอง ฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ตามโครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
โครงการตรวจประเมินคัิดกรองฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นของผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า วันที่ 2 สิงหาคม 2558   
โครงการเข้าพรรษาและกิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 29 กรกฏาคม 2558   
เมื่อวันอาทิตย์ ที ๑๙ กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันพฤหัสบดี ที ๙ กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และงานฝีมือ โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันพุธ ที 24 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยมี จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันอาทิตย์ ที 7 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง นำโดย นายบุญชู จำเริญขจรสุข ปลัดอำเภอเมืองลำปาง และคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ ๒ จัดเวทีคืนข้อมูลระดมปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามโครงการจัดทำแผนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการปิดทองหลังพระ)   
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/16 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com