Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดินขบวนงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก ในวันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้า ร่วมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เริ่มลงทะเบียน เวลา 06.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
ขอเชิญ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
(ต่อ) นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมหลักสูตร การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ตำบลเครือข่ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. 2558 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน   
นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมหลักสูตร การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ตำบลเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. 2558 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน    
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า    
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตำบลบ้านเป้า และสำนักงานยุติธรรม จังหวัดลำปาง   
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2558ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านในการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E.) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และศูนย์เรียนรวมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 กิจกรรมฝึกอาชีพ การเย็บกระทงด้วยใบตองและบายศรีในงานมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558 (ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด นครปฐม)   
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558    
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเสาร์แ้ก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและนายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผุ้เข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่แ่ก่สตรีและครอบครัว จำนวน 30 คน   
เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน ฝึกอบรมการทำขนมไทย ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดย นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และมีพิธีมอบแวนตาตามโครงการตรวจคัดกรอง ฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/17 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com