Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำตุงล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมืองลำปาง ประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ( 1 ตำบล 1 ล้านบาท ) สนับสนุนโดยนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ณ บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดิมขบวนประเพณีปี๋ใหม่เมืองลำปาง วันที่ 17 เมษายน 2558   
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 16 เมษายน 2558   
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุครอบครบ 2 เมษายน 2558 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ครบรอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งม่าน หมู่ 2   
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2558 หลักสูตร การสานตระกร้าพลาสติกเอกประสงค์ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 21 เมษายน 2558 ณ บ้านแม่ก๋ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า   
โครงการอบรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้แผนที่ทางยุทธศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า    
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (เต้นแอโรบิค)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
พิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณพิธีบ้านนางลา สมนึก หมู่ที่ 12ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันอาทิตย์ที่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/16 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com