Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้แผนที่ทางยุทธศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า    
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (เต้นแอโรบิค)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
พิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณพิธีบ้านนางลา สมนึก หมู่ที่ 12ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันอาทิตย์ที่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดินขบวนงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก
   
งานพิธีพุทธาภิเษกสติ๊กเกอร์ครูบาเจ้านันตา นนโท วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดทุ่งม่านใต้   
โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งฟื้นฟูและดำเนินงานของผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วันที่ 9 ตุลาคม 2557   
โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน"(D.A.R.E.) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางและศูนย์เรียนร่วมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา วันที่ 9 ตุลาคม 2557   
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณริมตลิ่งลำน้ำแม่ตุ๋ย ระหว่างบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/17 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com