Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมเดินขบวนงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก
   
งานพิธีพุทธาภิเษกสติ๊กเกอร์ครูบาเจ้านันตา นนโท วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดทุ่งม่านใต้   
โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งฟื้นฟูและดำเนินงานของผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วันที่ 9 ตุลาคม 2557   
โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน"(D.A.R.E.) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางและศูนย์เรียนร่วมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา วันที่ 9 ตุลาคม 2557   
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณริมตลิ่งลำน้ำแม่ตุ๋ย ระหว่างบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้านทุ่งม่านพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเป้า   
โครงการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2557 วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง   
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูงประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองจ.ลำปาง ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอาิทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 กิจกรรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23-24สิงหาคม 2557 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาหารหลังเก่า) อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/16 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com