Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำีปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดแม่ก๋งหมู่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จ.ลำปาง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและมีประชาชนเข้าร่วมปฏิญาณตนและถวายเทียนงดหล้าเข้าพรรษา   
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้า นำสุนัข และ แมว ของท่านมารับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ วัด หรือ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-14 พฤษภาคม 2557
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ สนามข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)
   
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2557 (ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี)   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ สนามหน้าที่ทำการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 วันทึ่ 31 ธันวาคม 2556 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556   
เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลบ้านเป้า (USONET) ตำบลบ้านเป้า   
โครงการ บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2556   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมโครงการจัดงานประเพณีสลากภัตรตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2556 วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ วัดบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/16 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com