Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)   
โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2557 วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง   
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูงประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองจ.ลำปาง ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอาิทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 กิจกรรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23-24สิงหาคม 2557 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาหารหลังเก่า) อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า   
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำีปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดแม่ก๋งหมู่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จ.ลำปาง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและมีประชาชนเข้าร่วมปฏิญาณตนและถวายเทียนงดหล้าเข้าพรรษา   
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้า นำสุนัข และ แมว ของท่านมารับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ วัด หรือ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-14 พฤษภาคม 2557
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ สนามข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังเก่า)
   
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2557 (ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี)   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (อาคารหลังเก่า)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/17 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com