Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมพิธีปิดโครงการ " การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงมล 12 สิงหาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดท่งม่านใต้ ม.11 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ วัดบรรพตสถิต   
โครงการ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า(หลังเก่า)   
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2556   
งานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วันที่ 10 มีนาคม 2556   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมพิธีปิดโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE)   
ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา มาศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
การประชุมประชาคมยาเสพติด (Re-X-Ray) ของ อบต.บ้านเป้า   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า โดยการจัดประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559   
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ๒๕๕๖   
กิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556   
[หน้าก่อน = 8]
กำลังแสดงหน้าที่ 9/16 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com