Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E. 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กำหนดจัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กล่าวรายงาน สำหรับพิธีโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติ จากทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเป้า ประธานชมรมผู้สูงอายุ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ้นที่ 2 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเป้า 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะ สำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมครอบครัวไร้ครัว ลด ละ เลิกบุหรี่ จากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมชุมชนปลอดบุหรี่ เคาะประตูบ้านครอบครัวไร้ควัน ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า 
กิจกรรมผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่บุตรหลาย ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาย ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า สนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เพิ่มเติ่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเป้าประจำปี 2561
เพิ่มเต็ม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โครงการจัดงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com