Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ในตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.๘
แจ้งกำหนดการประชาคมแผนพัฒนาสามปี
ทดสอบ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าในตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประชาสัมพัธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปา ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำลบ้านเป้า...
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
[หน้าก่อน = 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12/16 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com