Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บ้านเป้า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (การแข่งขันฟุตบอลอำเภอเมืองลำปางคัพ ประจำปี 53)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหารงาน(นักบริหารงานช่าง 7)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ามีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2551
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปี 2553
ประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2552
เปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2552
[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com