Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องกำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเรื่องการจัดเก็บและการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการจัดเก็บและการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องการจัดเก็บภาษีและการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559
ประกาศองค์กการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การรับโอน(ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนังงานส่วนตำบล ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเืมือง จังหวัลำปาง มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา ติดต่อ นายก โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ 097-9184968
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
ขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวเหนือ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2558
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/16 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com