Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องกำหนดวันในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องผู้ชนะการแข่งขันประกวดคำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดคำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องประกาศผลสอบการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2557
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/16 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com