Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเป้า นำสุนัข และแมว ของท่านมารับการฉีัดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ วัด ศาลาเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2557
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
054-228738 ส่วนการคลัง
054-360664 ส่วนสำนักปลัด
ประกาศ ด่วน! องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีความประสงค์รับโอนย้ายนิติกร 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โทร.054360664
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/16 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com