Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com