Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ณ ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า หมู่ที่ 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ก๋ง โดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บ้านสบก๋ง - หางทุ่ง หมู่ 12
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าหลังเดิม หมู่ที่ 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ณ ที่ทำการ อบต. บ้านเป้า หมู่ที่ 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ก๋ง โดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง หมู่ที่ 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแค่ หมู่ที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบพร้อมพ่นยากำจัดเชื้อโรค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/13 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com