Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เว็บบอร์ด อบต.บ้านเป้า

 

เรื่อง โดย วันที่ ผู้อ่าน
ขอให้โชคดีทุกคน เอาใจช่วย 11/09/2555 685
ส.อบต.มีหน้าที่อย่างไร คนมันเห็น 9/09/2555 2578
รายงานการรับสมัคร นายก และส.อบต. วันสุดท้าย เจ้าหน้าที่รับสมัคร 7/09/2555 825
รายงานการรับสมัคร นายก และส.อบต. วันที่ 4 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 7/09/2555 555
รายงานการรับสมัคร นายก และส.อบต. วันที่ 3 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 6/09/2555 682
ขอแจมด้วยคนในฐานะคนลำปาง (ภาค ๕) คนแดนไกล ๑๒๕ กม. 6/09/2555 599
รายงานการรับสมัคร นายก และส.อบต. วันที่ 2 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 5/09/2555 783
กระตุกต่อมจิตใต้สำนึกคนเก่า คนตรง 4/09/2555 650
คำกล่าวที่น่าจะเป็นของผู้สมัครทุกท่าน คนเคยทำงาน 4/09/2555 656
รายงานการรับสมัคร นายก และ ส.อบต.บ้านเป้า วันแรก เจ้าหน้าที่รับสมัคร 3/09/2555 676
ขอให้ กกต.ต.บ้านเป้า สอดส่อง พฤติการณ์ของผู้สมัครฯ คนทำจริง 3/09/2555 694
ประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมือง คนเคยทำงาน 2/09/2555 611
คิดอย่างไรกับการเมืองท้องถิ่น คนแดนไกล 31/08/2555 595
นี่คือคนดี ไม้บรรทัด 31/08/2555 565
จะเลือกใครดีให้ท้องถิ่นเจริญ คนทุ่งม่านมองไกล 31/08/2555 580
[หน้าก่อน = 63] กำลังแสดงหน้าที่ 64/71 [หน้าถัดไป = 65]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

 

กลับไปหน้าแรก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ม. 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
Tel : 054-360664     Fax : 054-360664
E-mail : info@banpao-lampang.com